قرعه کشی و زمان‌بندی رشته‌های FIFA و PES

با عذرخواهی از دوستان بابت تاخیر در اعلام قرعه کشی‌ها براکت‌بندی رقابت‌ها به شرح زیر اعلام می‌گردد.
 اگر با پیدا کردن ساعت بازی‌ها مشکل دارید از اینجا کمک بگیرید. ذکر این نکته ضروری است اعلام ساعت شروع هر مسابقه در هر رشته حداکثر تا روز قبل از برگزاری اعلام می‌گردد و شما طبق آموزشی که روی سایت قرار گرفته بود ساعت بازی‌هایتان را خواهید دید.
رشته‌های ایرانی نیز تا انتهای امشب اعلام خواهند شد. رشته کلش رویال هم در روز ۲۱ یا ۲۲ شهریور برگزار و قرعه کشی برای شناخت حریفان این رشته تا ۱۷ شهریور بر روی سایت قرار خواهد گرفت. 
در کنسول PS4 به دلیل زیاد بودن نفرات شرکت کننده مجبور به تقسیم افراد شرکت کننده به قید قرعه در دو گروه شدیم و برای پیدا کردن اسمتان‌ هر دو گروه A و B را جست و جو کنید.
نکته مهم: دوستان توجه کنند که ساعت بازی‌ها به وقت تهران است و زمان GMT را در نظر نگیرید. این بدان معنی است که اگر زمان بازی شما به صورت 04/09/2016 - 14:00 GMT+04:30 نمایش داده شد یعنی باید در ساعت ۱۴ به وقت تهران و ۴ سپتامبر مصادف با ۱۴ شهریور در مسابقات حضور داشته باشید.
نکته مهم: رشته FIFA-PC در تاریخ ۳شنبه ۱۶ شهریور ماه آغاز خواهد شد.
 

FIFA16

 

 

PES


روز شنبه ۱۳ شهریور روز اول مسابقات:

قرعه کشی و زمان‌بندی رشته FIFA-PS3 که از روز شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۱ آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته FIFA-Xbox360 که از روز شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۱ آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته PES-PS4 که از روز شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۱ آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته PES-PC که از روز شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۱ آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.

روز یک‌شنبه ۱۴ شهریور روز دوم مسابقات:

ادامه مسابقات PES-PS4 که از روز شنبه ۱۳ شهریور آغاز شده بود و در روز یک‌شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۹ ادامه خواهد یافت.
ادامه مسابقات PES-PC که از روز شنبه ۱۳ شهریور آغاز شده بود و در روز یک‌شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۹ ادامه خواهد یافت.
ادامه مسابقات FIFA-Xbox360 که از روز شنبه ۱۳ شهریور آغاز شده بود و در روز یک‌شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۹ ادامه خواهد یافت.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته FIFA-Xboxone که از روز یک‌شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.

روز دوشنبه ۱۵ شهریور روز سوم مسابقات:

ادامه مسابقات PES-PC که از روز شنبه ۱۳ شهریور آغاز شده بود و در روز دو‌شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۹ ادامه خواهد یافت.
ادامه مسابقات FIFA-Xboxone که از روز یک‌شنبه ۱۴ شهریور آغاز شده بود و در روز دوشنبه ۱۵ ساعت ۹ صبح ادامه خواهد یافت.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته PES-PS3 که از روز دو‌شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته PES-Xbox360 که از روز دو‌شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته FIFA-PS4A که از روز دو‌شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.

روز سه‌شنبه ۱۶شهریور روز چهارم مسابقات:

ادامه مسابقات PES-Xbox360 که از روز دوشنبه ۱۵ شهریور آغاز شده بود و در روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۹ ادامه خواهد یافت.
ادامه مسابقات FIFA-PS4A که از روز دوشنبه ۱۵ شهریور آغاز شده بود و در روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۹ ادامه خواهد یافت.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته FIFA-PS4B که از روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته PES-Xboxone که از روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.
قرعه کشی و زمان‌بندی رشته FIFA-PC که از روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید.

روز چهارشنبه ۱۷ شهریور روز پنجم مسابقات:

ادامه مسابقات FIFA-PS4B که از روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور آغاز شده بود و در روز چهارشنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۹ ادامه خواهد یافت.
آغاز برگزاری ۸ نفر پایانی مسابقات CS:GO انتخابی جام‌جهانی پاریس از ساعت ۹ صبح

روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریور روز ششم مسابقات

برگزاری مسابقات نفرات برتر رشته FIFA برای انتخاب فینالیستهای این رشته بر روی کنسول PS4
برگزاری مسابقات نفرات برتر رشته PES برای انتخاب فینالیست‌های این رشته بر روی کنسول PS4 

 

 

دیدگاه‌ها

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر بر

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر بر

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برن

تصویر مهبد اسمعیلی

با سلام
می خواستم بپرسم round 2 منظور روز دوم هست؟
چون برای بازیه من ساعت نزده ولی برای بازی های round 1 ساعت زده

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر yashar_maleki

سلام حسته نباشید
قربان ببخشید روز و ساعت مسابقات فردا معلوم میشه ؟ چون هنوز تو براکت ها نزدید
ممنون میشم اه راهنماییم کنید ...

تصویر Mahdi-Admin

معلوم شده و در سایت گذاشته شده

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

سپس در قسمت رشته بروید

تصویر armanvije2

سلام خسته نباشید
من هرکار میکنم نمیتونم ببینم کی و باکی بازی دارم .
کلیک که میکنم رو قسمت fifa ps4 a یا b هیچ صفحه ای لود نمیشه

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر Mohammadpppp

معذرت ميخوام من و پسر عموم ثبت نام كرديم و اسم هردومون محمد ملكي هست.ولي اسم يكيمون فقط تو قرعه كشي فيفا ps4 هست.چيكار بايد بكنيم؟

تصویر Alireza chamani

سلام خسته نباشید، راند دوم از چه ساعتی شروع میشه اگه میشه بگین که اون ساعت خودمو برسونم با تشکر

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

تصویر mohammadjavad2001

ببخشید زمان مسابقه ی من در رشته ی pes pcمشخص نیست میشه لطف کنید بگید
یا اینکه همه ی بازیکنان در ساعت 11 بازی میکنند

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر بر

تصویر ashkan_r000

سلام
بازی های تک بازی هست یا رفت و برگشت ؟
و اینکه سهمیه صعود fifa از هر کنسول چققدر هست ؟ مثلا pc چقدر ? ps3 چقدر؟

تصویر Mahdi-Admin

سلام

خبرش روی سایت کارشده فقط نفرات صعودی در xbox one و ps3 به 8 نفر در رشته قیفا ارتقاع یافتن و در ps4 pes‌هم به 16 نفر برای صعود به دور بعد راه یافتن.
 

تصویر mhtavajjohi

سلام من در رشته pes pcشرکت کردم چه روزی و چه ساعتی حضور داشته باشم اونجا؟؟؟بعد دسته هم باید همراه بیارم؟

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر بر

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر بر

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

تصویر hussein1379

سلام ببخشید تو اکثر براکت بندی ها زمان اعلام نشده
میخواستم بدونم زمان مسابقاتpes_ps4کی اعلام میشه؟

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر Mohsen6

سلام باید برای مسابقات مثل پارسال به گالری هنر در داخل برج میلاد بیایم؟
گالری هنر بعد از اولین پله برقی در سمت راست بود درسته؟

تصویر MehranSharifi

سلام ساعت مسابقه رو چرا نزدید من دور اول استراحت دارم راند دو چه ساعتیه الان PES PC

تصویر haqiqat

داداش طبق راهنمای سایت رفتم ساعت و زمان بازی ثبت نشده تلفن هم جواب نمیدین تکلیف ما چیه

تصویر مهبد اسمعیلی

سلام من چندبار در مورد تغییر نامم دیدگاه فرستادم ولی هنوز تغییر نکرده اگر میشه سریعتر تغییر بدید به ( امیرمحمد اسمعیلی)
چون میترسم روز مسابقات به مشکل بربخورم. با تشکر

تصویر amir5439

سلام ببخشید ساعت بازی من pes xbox 360 مشخص نیست فقط میدونم دوشنبه هستش و حریفمو شناختم ولی ساعت بازی رو ننوشته

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

 

تصویر Ahmad perspolisi

آقا تروخدا یکی بهم بگه چکار کنم. اسممو پیدا نمیکنم. هرچی میگردم نیس!!!

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر ب

تصویر mhadi.1378

آقا
من بازیم ساعت 11 است و من امتحان دارم و نمی توانم زود بیایم می تونم ساعت بازیمو با داداشم که ساعت 12 است عوض کنم
لطفا یک شماره تماس بدهید و مرا بیشتر راهنمایی کنید
بازی فیفا 16 ps3

تصویر shahryar1383

من در رشته fifa 16 xbox 360 ثبت نام کردم و پول هم دادم ولی اسم من در قرعه کشی نیست

تصویر aminss

سلام وقتی روی فیفا برای ایکس باکس 360 کلیک میکنیم صفحه پس ایکس باکس 360 میاد لطفا رسیدگی کنید

تصویر mraider8

سلام من مهیار بهرامی گروه PES2016 PS4 هستم اسممو که سرچ کردم جلوی اسم حریفم زده N/A بعنی چی؟من فردا 19 بازی دارم ولی حریف ندارم!

تصویر مرتضی ابراهیم پور

خسته نباشید. ساعته بازیه من مشخص نشده؟ میشه بگین ساعت چنده؟اسممو پیدا کردم ولی ساعتش مشخص نیست. ممنون میشم اگ بگین

تصویر sadeghh75

سلام
در مورده ساعت بازی ها هم میشه توضیح بدبد. :))
به وقت تهرانه یا GMT
خیلی ممنون.

تصویر amir.mohammad1723

سلام........آقا قبل از اینکه زمان دقیق بازی هارو بگید اسم من به عنوان نفر اول pes/ps4 درست بود(امیرحسین محمد آقایی).....الان رفتم نوشته حسین محمدآقایی.....اصلاحش کنید/............امیرحسین محمدآقایی...

تصویر Mahdi-Admin

سلام

در صورت نبودن اسمتون حضوری مشکلتون رو رفع می کنیم.

تصویر mr special

سلام،زمانبندی و تاریخ مسابقه بنده که در براکت B رشته فیفا ps4 هستم هنوز مشخص نشده ، کی مشخص میشه ؟

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

تصویر huntersepehr

سلام . خسته نباشید. من تو براکت مسابقه خودمو دیدم تاریخش به شمسی میشه یکشنبه ولی مسابقات فیفا ps4 دوشنبه شروع میشه . لطفا رسیدگی کنید

تصویر AmirGamer187

سلام و خسته نباشید.

من تو گروه FIFA16-PS4 A هستم ولی حریفم مشخص نیست و به جای حریفم نوشته N/A من الان باید چیکار کنم.؟؟؟

لطفا و خواهش میکنم جواب بدید.

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر ricardo

سلام.من قرعه کشیم انجام شده.تاریخ رو زدید 04/09/2016
که میشه روز یکشنبه.
درصورتی که تو برنامه ریزی روز یکشبنه مسابقه فیفا ps4 نیست
میشه بگید ایا همون یکشنبه درسته یا نه
رشتم فیفا ps4

تصویر armin75

قرعه کشی و زمان‌بندی رشته FIFA-PS4A که از روز دو‌شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود
این موضوع بالا رو نوشتین توی سایت ولی وقتی توی براکتم میرم تاریخ زده شده 4 سپتامبر که میشه یکشنبه !! قضیه چیه من الان دوشنبه بیام یا یکشنبه

تصویر Sahand9877

سلام.
زمان مسابقه من یکشنبه ساعت 10 شب زده شده برای FIFA PS4
خواستم مطمعنشم از صحت این زمان

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

فردا صبح دوباره امتحان کنید

تصویر MeTtTi

سلام خسته نباشید
چرا من تو هیچ مسابقه ای نیستم
من تعداد نفرات رو شمردم که با خودم میشه 55 نفر ولی شما اسم منو ننوشتید تو براکت اما 54 نفر بقیه رو نوشتید
و وقتی رو اسمم هم میزنم میگه No match found
جریان چیست؟

تصویر sepehr1234554321

سلام
میخواستم بپرسم که جایزه نفرات برتر مسابقات بخشی که مثلا 30 نفر شرکت کننده داره با مسابفاتی که 159*2 نفر شرکت کننده داره یکی هست!؟

تصویر Neymar10

سلام خسته نباشی ببخشید 5 سپتامبر میشه همون 15 شهویور دوشنبه دیگه؟

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

زمان شروع هر رشته در قسمت اخبار و در لینک زمانبندی رشته ها امده است

صبخ دوباره به قسمت قرعه کشی هم یک سری بزنید

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر MeTtTi

سلام خسته نباشید
چرا من تو هیچ مسابقه ای نیستم
اسمم هم مهدی مهدوی رشته PES 2016_PS3
از 55 نفر 54 نفر رو اسم زدید به جز من
و وقتی رو اسمم هم میزنم میگه No match found

تصویر Mahdi-Admin

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

تصویر sajjad.lakers24

ببخشید بازی من فیفا ایکس باکس وان هست و اینکه کارای اموزشو انجام دادم برای اینکه ساعتو بفهمم ولی ننوشته ساعت مسابقرو و من هم بازیم راند دو هست

تصویر Mahdi-Admin

آموزش نحوه شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها | لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران ESWC
با توجه به این که از ساعتی دیگر قرعه کشی برای شناخت حریفان و ساعت بازی‌ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت لازم دیدیم آموزشی برای درک بهتر برنامه

http://cgame.ir/IGL-Toturial-Timetable

تصویر pouya

سلام خسته نباشید .
من با اکانت خودم 2 نفرو ثبت نام کردم ، یعنی یه اسم خودم و اطلاعات خودم و یکی هم رفیقم با عکس و اطلاعات خودش .
میخواستم بدونم فردا هر جفتمون باید حضور داشته باشیم تو یه زمان ؟ یا برای تاییده همون شماره واریز ، ایمیل و شماره تالفن کافیه ؟

تصویر Hamid07

سلام بازی های round1 grohe2 کی برگزار میشه...........چه ساعتی میشه دقیق بزنین

تصویر Zarghami73

سلام،كامنت گذاشتم جواب ندادين،من براي ps4 فيفا ثبت نام كرده بودم ولي اسمم تو ليست نيست،فراموش كردين مثل اينكه،لطفا جواب بدين

تصویر alinajafin6868

خیلی زمانبندیتون مسخرس
اقا الان همه تو این ساعات سرکارن
حداقل بداظهر برگذار میکردید
من که نمیتونم بیام از الان به رقیبم تبریک بگید

تصویر محمد آقاپور

سلام. من از رشت برای فیفا با کنسول 360 ثبت نام کردم اما نه هیچ تماسی با من گرفته شد نه اطلاعات مفیدی رو توی سایتتون پیدا کردم ... لطفا رسیدگی کنید!

تصویر Mohammadreza021

سلام . من نمی تونم زمان بازیم رو ببینم فقط میدونم round2 بازی دارم . نه تایمش مشخصه نه تاریخش . آموزش رو هم 20 بار خوندم ولی نشده . خواهشا راهنمایی کنید

تصویر Mahdi-Admin

سلام

برای هر کنسول روز قبلش اعلام میشه.

تصویر hussein1379

سلام اگه امکانش هست بی زحمت براکت بندی هارو زود به زود آپدیت کنید که ما ساعت دقیقشو بفهیم با تشکر

تصویر akhb81

اقاااا چرا تایم بازی های ایکس باکس وان رو نمیزارید اخ فردا بازی داریم لطفا لینک اموزش رو هم نزارید برای جواب .. مرسی

تصویر RezaXavi

با سلام و خسته نباشید
می خواستم بدونم برای بازی fifa 16 pc به کدام قسمت برج میلاد می توانم مراجعه کنم جهت انجام مسابقات.
و در ضمن فقط همراه داشتن کارت ملی و دسته بازی کفایت می کند.
با تشکر

تصویر هادی

با سلام
من برای مسابقه pes2016 xbox360 ثبت نام کردم . توی
توضیحات زمان شروع، زدین دوشنبه شروع میشه و
توی سایت toornamant زده 6 سپتامبر یعنی سه شنبه .
من دقیفا چه روزی باید تهران باشم . با توجه
به اینکه هم باید مرخصی بگیرم هم باید یکی
دو روز قبل بلیط تهیه کنم لطفا سریعتر زمان
دقیق رو مشخص کنید.

تصویر مبارز

سلام میخاستم تو مسابقات pes کامپیوتر شرکت کنم اما نمیشه امروز 13 شهریوره مسابقات شرووع شده چطوری میتونم وارد مسابقات بشم؟ مرسی منتظرم

تصویر mohammadreza007

رشته fifa_ps4bروزه دقیقه برگزاریش چند شنبست ممنون میشم بگید ؟؟

تصویر Rammstein

"قرعه کشی و زمان‌بندی رشته FIFA-PS4B که از روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود را از اینجا مشاهده کنید."
ببخشید FIFA-PS4B دوشنبه 15 شهریور برگزار میشه یا سه شنبه 16 شهریور؟

تصویر ashkan_r000

سلام
مسابقات فیفا16 در کنسول xbox one براکتش از دیروز اپدیت نشده چرا ؟ مسابقاتش برگزار نشده دیگه ؟

تصویر Mahdi-Admin

سلام

مسابقات این رشته تا 8 نفر پایانی پیش رفته.

تصویر ADP10

من واقعا درک نمیکنم چرا زمان مسابقه به من اعلام نشد!!!!!!!!!!!!!
سال های قبل همیشه تماس میگرفتید ولی امسال من منتظر تماس بودم چرا؟؟؟!!!!!!!!!!
من در مسابقه شرکت نکردم

دیدگاه جدیدی بگذارید

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
کپچا
این امتحان ، برای تشخیص انسان از ماشین می باشد